• مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

  • مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

  • مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

  • مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

مرکز آموزش های آزاد وتخصصی دانشگاه شیراز

دوره های آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی ساختمان

دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی ساختمان -تابستان 95.pdf

برنامه دوره های تابستان 1395 مــرکزآموزشهای آزاد وتخصــصی
برنامه زمانبندی دوره های تابستان 95.pdf


برگزار کننده دوره های آموزشی آزاد و تخصصی توسط اساتید مجرب دانشگاه شیراز

مجری آموزش دوره های ارتقا پایه و آمادگی آزمون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون قضاوت ، وکالت و سر دفتری

برگزار کننده دوره های ویژه کارکنان صنایع ، شرکت ها و سازمان ها

امکان برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ویدئو کنفرانس و
 وب کنفرانس دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

***************

||||همراه با اعطای گواهی معتبر دانشگاه شیراز||||

لیست دوره های آزاد و تخصصی

  • جستجو :
ردیف دوره نام مدرس شروع پایان ظرفیت جزییات وضعیت