امروز:   جمعه, ۱۳۹۳/۹/۷
Phone : 0711-613-2669

 آموزش آزاد دانشکده آموزش های الکترونیکی با روش های نوین آموزش الکترونیکی دوره های مدنظر شما را برگزار می کند

 

ثبت نام دوره های الکترونیکی زبان انگلیسی

 

شعبه های بین المللی دانشکده

 

راهنمای استفاده از سیستم کلاس های انلاین

 

:: معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي انرژي در ساختمان

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي انرژي در ساختمان

ارتقاء پایه 3 به 2 (  معماري  )

استاد : مهندس محمدجعفر کاشف حقیقی

مجری و محل برگزاری : دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز (پشت مسجد جامع دانشگاه)

:: دوره آموزشی تأسیسات بهداشتی

دوره آموزشی تأسیسات بهداشتی

ارتقاء پایه 3 به 2 (  مکانیک  )

استاد :آقای مهندس نوروزی

محل برگزاری : دانشکده الکترونیکی دانشگاه شیراز (پشت مسجد جامع دانشگاه شیراز)

:: تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 2

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 2

ارتقاء پایه 2 به 1 (  مکانيک  )

استاد : مهندس محمدجعفر کاشف حقیقی

مجری و محل برگزاری : دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز (پشت مسجد جامع دانشگاه)

:: تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 1

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها 1

ارتقاء پایه 3 به 2 (  مکانيک  )

استاد : مهندس محمدجعفر کاشف حقیقی

مجری و محل برگزاری : دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز (پشت مسجد جامع دانشگاه)