مرکز آموزش های آزاد مجازی دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز, دانشکده آموزش های الکترونیکی:

مجری آموزشی سازمان نظام مهندسی استان فارس

مجری و برگزار کننده کلاس های زبان انگلیسی مرکز زبان دانشگاه شیراز به صورت آنلاین

مجری و برگزارکننده کلاس های موسسه فناوری اطلاعات سماتک تهران به صورت آنلاین

مجری و برگزارکننده دوره های آموزشی اتاق بازرگانی استان فارس به صورت آنلاین