• مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

  • مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

  • مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

  • مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

مرکز آموزش های آزاد وتخصصی دانشگاه شیراز


برنامه دوره های تابستان 1395 مــرکزآموزشهای آزاد وتخصــصی
برنامه زمانبندی دوره های تابستان 95.pdf

برگزار کننده دوره های آموزشی آزاد و تخصصی توسط اساتید مجرب دانشگاه شیراز

مجری آموزش دوره های ارتقا پایه سازمان نظام مهندسی استان فارس

برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون قضاوت ، وکالت و سر دفتری

برگزار کننده دوره های ویژه کارکنان صنایع ، شرکتها و سازمانها

مجهزترین دانشگاه کشور در ویدئو کنفرانسیگ و وب کنفرانسینگ

***************

||||همراه با اعطای گواهی معتبر دانشگاه شیراز||||

لیست دوره های آزاد و تخصصی

  • جستجو :
ردیف دوره نام مدرس شروع پایان ظرفیت جزییات وضعیت