امروز:   جمعه, ۱۳۹۳/۵/۳۱
Phone : 0711-613-2669

 آموزش آزاد دانشکده آموزش های الکترونیکی با روش های نوین آموزش الکترونیکی دوره های مدنظر شما را برگزار می کند

 

ثبت نام دوره های الکترونیکی زبان انگلیسی

 

شعبه های بین المللی دانشکده

 

راهنمای استفاده از سیستم کلاس های انلاین

 

:: آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

 

بنام خدا

دوره آموزشی "آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان"

مدرس: آقای مهندس دهقان پیشه

مدت دوره : 24 ساعت

هزینه ثبت نام :  990،000 ريال

ثبت نام از طریق سایت : www.fceo.ir

مكان برگزاري : دانشکده الکترونیکی دانشگاه شیراز (پشت مسجد جامع دانشگاه شیراز)

:: آشنایی با پدافند غیر عامل

 

بنام خدا

دوره آموزشی "آشنایی با پدافند غیر عامل"

ارتقاء پایه 3به 2 (نظارت)

مدرس: آقای مهندس دهقان پیشه

مدت دوره : 16 ساعت

هزینه ثبت نام : 530000 ريال

ثبت نام از طریق سایت : www.fceo.ir

مكان برگزاري :دانشکده الکترونیکی دانشگاه شیراز(پشت مسجد جامع دانشگاه شیراز)

:: نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

 

دوره آموزشی "نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری"

رشته عمران و معماری (ارتقا پایه 3به 2 و پایه 2 به1)

مدت دوره : 24 ساعت

هزینه ثبت نام : 790000 ريال

ثبت نام از طریق سایت : www.fceo.ir

مكان برگزاري : خیابان جام جم دانشکده الکترونیکی دانشگاه شیراز(پشت مسجد جامع دانشگاه شیراز)-نظام مهندسی

:: آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

 

دوره آموزشی "آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان"

مدرس: آقای مهندس دهقان پیشه

مدت دوره : 24 ساعت

هزینه ثبت نام : 910000 ريال

مكان برگزاري :شهرستان ارسنجان

:: آماده سازی اراضی شهری (شهرسازی)نظارت و طراحی

ارتقاء پایه 3به2 وپایه 2به1

استاد : آقای دکتر حیدری

ثبت نام از طریق سایت : www.fceo.ir

مجری و محل برگزاری : دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز (پشت مسجد جامع دانشگاه)

مدت دوره : 16 ساعت                         هزینه دوره  : 530000 ريال