امروز:   چهارشنبه, ۱۳۹۳/۶/۲۶
Phone : 0711-613-2669

 آموزش آزاد دانشکده آموزش های الکترونیکی با روش های نوین آموزش الکترونیکی دوره های مدنظر شما را برگزار می کند

 

ثبت نام دوره های الکترونیکی زبان انگلیسی

 

شعبه های بین المللی دانشکده

 

راهنمای استفاده از سیستم کلاس های انلاین

 

:: اصول حرفه اي ، خدمات مهندسي ، مديريت ، ایمنی و كيفيت ساخت

اصول حرفه اي ، خدمات مهندسي ، مديريت ، ایمنی و كيفيت ساخت

ارتقاء پایه 3 به 2  (  نظارت - عمران  )

استاد :آقای مهندس راهنما

ثبت نام از طریق سایت : www.fceo.ir

مجری و محل برگزاری : دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز(پشت مسجد جامع دانشگاه شیراز)

:: دوره آموزشی "تاسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه"

 

بنام خدا

دوره آموزشی "تاسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه"

(ارتقا پایه 2 به 1 تاسیسات برقی )

مدرس: آقای مهندس رصافیان

مدت دوره : 16 ساعت

هزینه ثبت نام :660000 ريال

ثبت نام از طریق سایت : www.fceo.ir

مكان برگزاري : دانشکده الکترونیکی دانشگاه شیراز (پشت مسجد جامع دانشگاه شیراز)

:: آشنایی با پدافند غیر عامل

دوره آموزشی "آشنایی با پدافند غیر عامل"

ارتقاء پایه 3به 2 (نظارت)

مدرس: آقای دكتر حسين رهنما

مدت دوره : 16 ساعت

هزینه ثبت نام : 660000 ريال

ثبت نام از طریق سایت : www.fceo.ir

مكان برگزاري :دانشکده الکترونیکی دانشگاه شیراز(پشت مسجد جامع دانشگاه شیراز)

:: آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

 

بنام خدا

دوره آموزشی "آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان"

مدرس: آقای مهندس دهقان پیشه

مدت دوره : 24 ساعت

هزینه ثبت نام :  990،000 ريال

ثبت نام از طریق سایت : www.fceo.ir

مكان برگزاري : دانشکده الکترونیکی دانشگاه شیراز (پشت مسجد جامع دانشگاه شیراز)

:: آشنایی با پدافند غیر عامل

 

بنام خدا

دوره آموزشی "آشنایی با پدافند غیر عامل"

ارتقاء پایه 3به 2 (نظارت)

مدرس: آقای مهندس دهقان پیشه

مدت دوره : 16 ساعت

هزینه ثبت نام : 530000 ريال

ثبت نام از طریق سایت : www.fceo.ir

مكان برگزاري :دانشکده الکترونیکی دانشگاه شیراز(پشت مسجد جامع دانشگاه شیراز)