• مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

  • مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

  • مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

  • مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

مرکز آموزش های آزاد وتخصصی دانشگاه شیراز

کانال تلگرام دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی ساختمان

@suostc_nezam

کانال تلگرام مرکز

@SUOSTC

برگزار کننده دوره های آموزشی آزاد و تخصصی توسط اساتید مجرب دانشگاه شیراز
مجری آموزش دوره های ارتقا پایه و آمادگی آزمون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون قضاوت ، وکالت و سر دفتری
برگزار کننده دوره های ویژه کارکنان صنایع ، شرکت ها و سازمان ها
امکان برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ویدئو کنفرانس و
 وب کنفرانس دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
***************
||||همراه با اعطای گواهی معتبر||||

لیست دوره های آزاد و تخصصی

  • جستجو :
ردیف دوره نام مدرس شروع پایان جزییات وضعیت